deneme 5

 

1.Herhangi bir word belgesindeki bir tabloya yeni bir satır eklemek için aşağıdaki yollardan hangisi kullanılabilir?
a) İmleç satır eklenecek yerde iken – Tablo – Satır ekle
b) İmleç satır eklenecek yerde iken – Ekle – Satır
c) İstenilen sütun işaretlenir – Tablo – Satır ekle
d) İmleç satır eklenecek yerde iken – Biçim – Satır ekle
e) İmleç satır eklenecek yerde iken – Tablo – Yerleştir – Satır
 
2.Maddeler halinde yazılan yazıları numaralandırmak için hangi işlem yapılabilir?
a) Ekle – Madde imleri ve Numaralandırma
b) Biçimlendirme Araç çubuğunda
Numaralandırma kısayol tuşu
c) Araçlar – Madde imleri ve Numaralandırma
d) Tablo – Sırala – Numaralandırma
e) Araçlar – Otomatik düzelt – Numaralandırma
 
3.Yazılmış bir yazının tamamının büyük harfe dönüştürülmesi işlemini nasıl yaparız?
a) Biçim – Büyük/Küçük Harf Değiştir
b) Ctrl+Shift+Caps Lock tuş kombinasyonu kullanılabilir
c) Tümünü Seç ya da Ctrl+B den sonra Biçim – Yazıtipi – Boyut = 20
d) Tümünü Seç ya da Ctrl+B den sonra Düzen – Seçimi Evir
e) Bu işlem yapılamaz
 
4.Dosyada kaç paragraf, kaç kelime, kaç harf bulunduğunu nasıl görebilirim?
a) Tüm paragraf, kelime ve harfleri sayarım
b) Araçlar – Seçenekler – Özet Bilgi
c) Sağ tuş – Özellikler – Sözcük sayımı
d) Araçlar – Sözcük sihirbazı – Özetle
e) Dosya – Özellikler - İstatistikler
 
5.Microsoft Word programı aşağıdaki hangi yol ile çalıştırılamaz?
a) Başlat – Belgeler – Microsoft Word
b) Başlat – Programlar – Microsoft Word
c) Word dosyası üzerinde sağ tuş – Aç
d) Başlat – Çalıştır – Dosya adı
e) Kısayol çubuğu – Microsoft Word kısayolu
 
6) Tümünü seç komutu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Alt+B       b) Shift+C
c) Alt+B+P       d) Ctrl+C           e) Ctrl+A
 
7) Baskı önizleme işlemi için takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
a) Araçlar – Yazdır – Baskı Önizleme
b) Dosya – Baskı Önizleme
c) Görünüm – Baskı Önizleme
d) Düzen – Baskı Önizleme
e) Dosya – Yazdır
 
8) Dosyamıza resim yerleştirmek için aşağıdaki hangi yol kullanılamaz?
a) Ekle – Resim – Dosyadan
b) Herhangi bir resim programında açılan resim seçilir – Ctrl+C – Dosyamızda Ctrl+V
c) Ekle – Nesne – Bit Eşlem Resmi
d) İnternetteki resim üzerinde sağ tuş – Kopyala – Dosyamızda – Yapıştır
e) Görünüm – Yerleştir – Resim – Küçük Resim
 
 9)Belgemizde kaç karakter bulunduğunu nasıl öğrenebiliriz?
a) Biçim-Sözcükler            b) Dosya-Özellikler-Özet
c) Dosya-Sözcük Sayımı   d) Araçlar- Sözcük Sayımı
e) Araçlar-Özetle
 
10)Aşağıdakilerden hangisi dosyayı kaydetme yollarından biri değildir?
a) Dosya-Kaydet
b) Standart Araç Çubuğunda-Kaydet Düğmesi
c) Ctrl+S        d) Dosya-Farklı Kaydet        e) Alt+F4
 11)Aşağıdaki kısayol, işlem eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir?
a) Dosya-Yazdır = Ctrl+P        b) Biçim-Yazıtipi-Kalın = Ctrl+K
c) Düzen-Geri Al = Ctrl+Z        d) Düzen-Bul = Ctrl+B
e) Düzen-Değiştir= Ctrl+H
 
12)Sayfamızı yatay hale getirmek için yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dosya-Baskı Önizleme-Ayarlar-Yatay
b) Düzen-Yatay-Bu sayfadan ileriye
c) Dosya-Sayfa Yapısı-Kağıt Boyutu-Yatay
d) Görünüm-Sayfa Düzeni-Yatay-Bu sayfadan ileriye
e) Ekle-Sayfa-Yatay
 13) Aşağıdakilerden hangi klavye tuş kombinasyonu açılmış olan dosyayı kaydetmek için kullanılır?
a)Ctrl+S    b)Alt+S    c)Alt+Z    d)Ctrl+Y    e)Ctrl+K
 14) Microsoft Word programı aşağıdaki hangi yol ile çalıştırılamaz?
a) Başlat-Programlar-Microsoft Word
b) Başlat-Belgeler-Dosya adı
c) Dosya simgesi üzerine çift tıkla
d) Dosya simgesi üzerinde sağ tuş-Aç
e) Başlat-Programlar-Donatılar- Microsoft Word
 
 
 
 15) Seçili metinin puntosunu 14 puntoya değiştirmek için hangi işlem yapılır?
a) Görünüm-Yakınlaştır-14            b) Ekle-Simge-14
c) Biçim-Paragraf-Satır aralığı-14
d) Biçim-Yazı tipi-Boyut-14           e) Alt Gr+14
 
16) Aşağıdakilerden hangisi Ekle menüsünden eklenemez?
a) Dosya           b) Resim     c) Üst bilgi ve Alt bilgi     d) Sayfa numaraları              e) Metin kutusu
 
17)Çalışmakta olduğumuz anda açık olan dosyaların listesini nasıl görebiliriz?
a) Dosya-Özellikler    b) Görünüm-Belge Bağlantıları
c) Pencere                   d) Yardım-İçindekiler
e) Araçlar-Seçenekler-Dosya Konumları
 
18)Aşağıdakilerden hangisi bir Word dosyasına Ekle menüsünden eklenebilir?
a)Makro         b)Formül         c)Araç çubukları         
d)Köprü         e)Cetvel
 
19Yazılmış bir yazının tamamının büyük harfe dönüştürülmesi işlemini nasıl yaparız?
a) Biçim – Büyük/Küçük Harf Değiştir
b) Ctrl+Shift+Caps Lock tuş kombinasyonu kullanılabilir
c) Tümünü Seç ya da Ctrl+B den sonra Biçim – Yazıtipi – Boyut = 20
d) Tümünü Seç ya da Ctrl+B den sonra Düzen – Seçimi Evir
e) Bu işlem yapılamaz
 
20) Dosyamıza resim yerleştirmek için aşağıdaki hangi yol kullanılabilir?
a) Ekle – Dosya - Resim
b) Herhangi bir resim programında açılan resim sol tuşla tutulur, Dosyamızda bırakılır
c) Dosya - Ekle - Bit Eşlem Resmi
d) İnternetteki resim üzerinde sağ tuş – Kopyala – Dosyamızda sağ tuş – Yapıştır
e) Görünüm – Yerleştir – Resim – Küçük Resim
 
21) Aşağıdakilerden hangisi bir word dosyasında ekranda görülebilen ancak yazıcıdan çıkmayan karakterlerden değildir?
a) ¶            b) →            c) ·                
d) Bazı kelimelerin altındaki dalgalı kırmızı çizgiler
 
21) Aşağıdakilerden hangisi kelimeyi koyu yazdırmak için kullanılır?
a)Ctrl+K   b)Ctrl+P   c)Ctrl+Z   d)Ctrl+D   e)Ctrl+B
 
22) Maddeler halindeki yazılara numara vermek için hangi işlem yapılabilir?
a) Ekle – Madde imleri ve Numaralandırma
b) Biçimlendirme araç çubuğu - Numaralandırma kısayol tuşu
c) Araçlar – Madde imleri ve Numaralandırma
d) Tablo – Sırala – Numaralandırma
e) Araçlar – Otomatik düzelt – Numaralandırma
 
23)Tablo oluşturmak için aşağıdaki hangi yol kullanılamaz?
a) Ekle-Tablo-“sütun ve satır sayısı”-Tamam
b) Tablo-Tablo ekle-“sütun ve satır sayısı”-Tamam
c) Var olan tablonun kopyalanması
d) Bir başka dosyadan tablonun kopyalanması
e) Tablo-Tablo çiz-İstenilen kadar hücre oluştur
 
CEVAPLAR İÇİN ÖĞRETMENİNİZE DANIŞINIZ...