deneme 2

BİLGİSAYARA GİRİŞ SORULARI

1. Üzerinde harf, rakam ve sembolleri içeren tuşları bulunduran ve bunlara basıldığında ekrana görüntüleyerek, bilgisayara veri ve komut girişini sağlayan birimlere ne denir?
a)   Harddisk              b) Klavye          c) Bilgisayar             d) Cpu       e) Mause

2. Monitörün tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
   a) Metin ve grafik görüntüleyen birimdir.       b)  Klavyeden farklı olarak sadece komut girişinde kullanılır.  c)  İşlenen bilginin ekrana aktarılmasını sağlayan vasıta ekran kartıdır. d) Silinemeyen bellek tipidir.   
   e) Bilgilerin kalıcı olarak depolanması amacıyla kullanılır.
 3. Delete tuşunun tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
a)   Sağdan iterek silme işlemi yapar.b)   Sağdan sola doğru silme işlemi yapar.
c)  Sola doğru çekerek silme işlemi yapar.d)   Sola doğru iterek silme işlemi yapar e)   Sağa çekerek silme işlemi yapar.
 4.  Rakamların üzerindeki üçüncü karekterin çıkmasını aşağıdakilerden hangisi sağlar?
      a)   Shıft              b) Alt        c) Alt gr      d) Delete      e) Esc  
 5.  Satır başına dönüş tuşu aşağıdakilerden hangisidir?
      a)   Page up        b) Insert      c) Alt gr      d) End        e) Home 
 6. Sayfa sonuna dönüş tuşu  aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Shıft                       b) Insert        c) Page down        d) End            e) Home 
  7.   Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın iç donanımıdır?
a)   Cpu              b) Monitör        c) Fare      d) Yazıcı             e) Klavye
  8. Aşağıdakilerden hangisi görüntünün monitörde çıkmasını sağlar?
a)   Harddisk       b) Merkezi İşlem     c) Monitör         d)  Ekran kartı   e) Ana kart
 9.  Aşağıdakilerden hangisi Rom belleğin tanımıdır?
a)   Silinemeyen bellek tipidir.     
b)   Bilgisayar sisteminin çalışma alanı olarak kabul edilir.    
c)   Bilgilerin kalıcı olarak depolanması amacıyla kullanılır. 
d)   CPU`ların kendi içinde bir defa da işleyebileceği verinin bit sayısıdır.         
e)   Veri saklayabilen manyetik kayıt cihazlarıdır
10. Aşağıdakilerden hangisi  Windows media player’i açmak için kullanılan komut sırasıdır)
 a) Başlat>Tüm programlar>Donatılar>Eğlence> Windows media player
 b) Başlat>Tüm programlar> Eğlence> Donatılar> Windows media player
c) Başlat> Eğlence> Donatılar> Tüm programlar> Windows media player
d) Başlat> Eğlence> Tüm programlar> Donatılar> Windows media player
e) Tüm programlar> Başlat> Donatılar>Eğlence> Windows media player
 11.Bilgisayarı hangi durumda yeniden başlatmamız gerekir?
a)Bilgisayara yeni bir program yüklediğimizde
b)Kullandığımız programda hata yaptığımızda
c)Yanlış komutlar girdiğimizde
d) Disketimize format attığımızda
e)Yazıcıdan çıktı almak istediğimizde
 12. Veri yada bilgilerin sürekli kaydedildiği donanım aracı aşağıdakilerden hangisidir?
a)Sabit disk     b) Disket sürücü     c) RAM bellek     d) CPU     e)Ana kart
 13) Yazılan bir kelime arasına bir harf sıkıştırmak istersek klavyede hangi tuşu kullanırız?
a)İnsert            b) Caps lock         c)Num lock           d)Shift             e)Page down
 14) Aşağıdakilerden hangisi bellek birimi değildir ?
a) Ram              b)disket               c) disk                  d)Printer            e)Flash disk
 15) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar donanım birimi değildir ?  
a) Harddisk       b)Klavye            c) Windows           d)Printer           e)Monitör
 16)Aşağıdakilerden hangisi doğrudan çalıştırılabilir bir dosya uzantısıdır?
a).EXE              b).jpeg               c).doc         d).ppt            e).docx
 17) Dosya jokerleri ile ilgili olarak aşağıdaki kullanımlardan hangisi yanlıştır ? 
a) A* . *        b) *AK*. EXE            c) *. COM     d) COM?????. COM        e) *.*
 18)Bilgisayarda "Bilgisayarım","Ağ komşuları",Geri dönüşüm kutusu" gibi simgelerin bulunduğu bölüme ne ad verilir?
a) Görev çubuğu       b) Masaüstü   c) Başlat mönüsü    d) Programlar mönüsü         e) Belgelerim
19) Aşağıdakilerden hangisi klavyede bulunan tuş gruplarından değildir?                                                
a) Yön Tuşları  b)  Fonksiyon Tuşları      c) Sistem Tuşları            d)Sayı tuşları
 20) Bilgisayardaki bütün aygıtların takıldığı kart aşağıdakilerden hangisidir?
 a) Anakart           b) Ses kartı      c) Ekran kartı            d) Bellek    e)TV kartı
 21) Ekranda herhangi bir dosya veya klasör üzerindeyken farenin sol tuşuna tıklatıldığında o nesne veya  klasörün rengi değişir .Bu işlem aşağıdakilerden hangisidir?
 a) Çarpma          b) Sürükleme      c) Seçme          d) Yansıtma     e) kopyalama
 22)  Aşağıdakilerden hangisi masaüstü ekranında bulunmaz?
  a) Belgelerim   b) GeriDönüşüm kutusu  c) Bilgisayarım  d) Denetim Masası
 23) Aşağıdakilerden hangisi  bir menüyü açmak için kullanılan fare   hareketidir?
 a) Sağ tıklama   b)orta tıklama      c)sol tıklama     d)hiçbiri
26) Bilgisayarın   açılmasını   sağlayan   düğme aşağıdakilerden hangisidir?
a)Power        c) Reset              b)Turbo             d)floppy                e) Hepsi
27)  Masa üstünde bulunmayan ve sonradan oluşturulan simgelere verilen genel ad hangisidir?
a)Dizin             b)Kısayol            c)Dosya                   d)Belge       e)Program
 28) Aşağıdakilerden hangisi   ek donanım birimi değildir?
a)Ram              b)Tarayıcı             c)Yazıcı       d)CDrom      e)CD Writer
  29) Dizin ve dosyanın adını değiştirmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?
a)  Düzen menüsünden-Yeniden adlandır b)  Sol buton-Dosya adlandır
c)  Sağ buton- Yeniden adlandır                               d)  Dosya menüsü- Dosya adlandır
e) F12 tuşu
30.Masaüstü duvar kağıdı nereden değiştirilebilir?
a)Bilgisayarım-Denetim Masası-Görüntü
b)Masaüstünde Boşlukta iken-Sağ Tuş-Özellikler
c)Başlat-Ayarlar-Denetim Masası-Görüntü
cevabınız;…………………..
31.Ctrl+Z kısayol tuşu neyi ifade eder?
a)kopyala            b)kes        c)geri al   d)zaman bildir
32. Kendi yaptığımız çizimi masaüstü arka planda görmek için ne yapmalıyım?
 Cevabınız;………………………………………………………………………
33)  Windows’tan nasıl çıkarız?
a) Alt+F4 b)Başlat-Bilgisayarı Kapat
c)Açma düğmesine basılı tutarak
d)Elektrik prizinden fişi çekerek
34) Paint’te iken yanlışlıkla sildiğimiz görüntüyü eski haline nasıl getiririz?
 a)      Düzen-Geri Al           b) Ctrl+Z c)ctrl-y                    d)dosya-ileri al
cevabınız;…………………………………………………………………..
35) D sürücüsüne nasıl geçeriz?
Cevabınız;………………………………………………………..
36)  Dosya nasıl kopyalanır?
a)      Önce dosya seçilir.
b)      Düzen-Kopyala (=Ctrl+C, =Sağ Tuş-Kopyala)
c)      Düzen-Yapıştır (=Ctrl+V, Sağ Tuş-Yapıştır)
cevabınız;…………………………………………………………………..
37)  Dosya taşıma hangi kısayol ile yapılır?
a)ctrl-F               b)ctrl-C  c)ctrl-A   d)ctrl-X   e)ctrl-T 
38)  Dosya taşımanın kolay yolu nedir?
Farenin sol tuşu ile sürüklemek.
39) Aşağıdaki Dosya silme yollarından hangisi yanlıştır?
 a) Delete    b) Dosya-Sil  c)Sağ Tuş-Sil               d) Geri Dönüşüm Kutusuna taşı
 cevabınız;………………………………………
40.  Denetim Masası nedir? Nasıl ulaşılır?
Bilgisayardaki önemli ayarların yapıldığı yerdir.
Cevabınız;………………………………………………….41
41)Ekran koruyucu nedir? Nasıl değiştirilir?
Bilgisayar çalışmadığı zaman monitörü korumak için ve bilgisayarın başından kalktığımızda gelip, başkalarının bizim özel çalışmalarımızla uğraşmasını engellemek için yapılmış özel programlardır. Değiştirmek için;
 a)Denetim Masası-Görüntü-Ekran Koruyucu      ( )doğru    ()yanlış
b) Masaüstü boşlukta iken-Sağ Tuş-Özellikler      ( )doğru    ()yanlış
42)Fare Çift Tıklama Hızı nereden ayarlanır?
a)Denetim Masası-Fare-Çift Tıklama Hızı                              ( )doğru    ()yanlış
b)Denetim masası-klavye-çift tıklama                                    ( )doğru()yanlış
43)Fare imleci nereden değiştirilir? Eski haline nasıl getirilir?
( )Denetim Masası-Fare-İşaretçiler. (Buraya geldikten sonra Gözat deriz)
( )Denetim Masası-Fare-İşaretçiler. Fare imlecinin üzerinde iken Varsayılanı Kullan düğmesine tıklarız.        
44) Donatılarda neler bulunur?
Oyunlar, Sistem Araçları, Paint, Wordpad, Not Defteri, Hesap Makinesi.
  Cevabınız;…………bulunur.         
45)Bir dosyayı silmek için hangi program kullanılır?
a)Windows gezgini   b)dosya- sil              c)sağtuş-sil               d)delete
46)ctrl-A kısayol tuşu neyi ifade eder?
a)Aç        b)kapat                    c)tümünü seç           d)tümünü sil
47) ctrl-V kısayol tuşu neyi ifade eder?
a)yapıştır                            b)kes        c)bul        d)değiştir

             

48)bir Cd”ye (700mb) yaklaşık olarak kaç disketlik bilgi sığar?
a)99         b)255       c)385       d)486       e)700
49)klavye dili değiştirme adımları aşağıdakilerden hangisidir?
a)denetim masası-bölge ve dil b)başlat-programlar
c)denetim masası-klavye         d)Windows gezgini-dosya menüsü
50)Bilgisayarı oluşturan fiziksel kısımlarına verilen ad nedir?
A)Kasa    B)Donanım             C) Yazılım               D)Çevre Birimleri
51) 2048 Kilobyte kapasite birimi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 1 KB   B) 2 GB                   C)1 MB                   D)2 MB
52)Masaüstü arkaplan değiştirme adımları aşağıdakilerden hangisidir?
A)Masaüstünde sol tuş-özellikler-arkaplan seç-değiştir-uygula-tamam
b)Masaüstünde sol tuş-özellikler-arkaplan seç-değiştir-uygula-tamam
c)Masaüstünde sağ tuş-özellikler-masaüstü-arkaplan seç-uygula-tamam
d)Masaüstünde sağ tuş-özellikler-ekran seç-arkaplan -uygula-tamam
53) Aşağıdakilerden hangisi ses dosyasıdır?
A)  kuzukuzu. doc                    B) resim. dat
C)  müzik. JPEG                      D)manzara. mp3
54) Masaüstüne sonradan oluşturulan simgelere ne ad verilir?
A) Kısayol                               B)ikon                     C)klasör                  D)
55) Bilgisayarı düzgün ve güvenli bir biçimde kapatmak için sırası ile izlenmesi gereken yol hangisidir?

  1. Başlat > Bilgisayarı Kapat > Tamam
  2. Başlat > Belgeler
  3. Başlat > Oturumu Kapat > Hayır
  4. Başlat > Bul >Klasörler ve Dosyalar

56) Klavye üzerinde devamlı büyük harf ya da devamlı küçük harf değiştirmek için kullanılan tuş hangisidir?
A)INSERT              B) CAPS LOCK       C)DELETE             D)CTRL
57) Klavye üzerinde bulunan ikinci (üstteki karakterler $, %, & ) karakterleri çıkartmak için kullanılan tuş hangisidir?
A) ALT                    B) END                 C) SHİFT                  D) POWER
58) alikatman@hotmail.com gibi a-mail  adresleri yazarken   @   işaretini hangi tuşlar yardımıyla yazarız?
A)Q  ve  alt             B)AltGr ve Q           C)Shift ve Q            D)A ve Q

 ........................................................................................................................................................................................................................
CEVAPLAR İÇİN ÖĞRETMENİNİZE DANIŞINIZ...