SINAV SORULARI 1

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ KURSU SINAV SORULARI

 

1- Aşağıdakilerden hangisi masaüstündeki bir klasörü açmak için yapılacak

fare hareketidir?

a) Sağ tıklama              b) Sağ çift tıklama                  

 c) Sol tıklama                            d) Sol çift tıklama

 

2- Genellikle bir seçenek, pencere yada işlemden çıkmak için

 kullanılan tuş aşağıdakilerden hangisidir?

a) Enter                       b) Esc                                       

c) Backspace                 d) Alt

3- Aşağılardakilerden hangisi bilgisayarın iç donanım birimidir?

a) CPU                        b) Monitör                                

 c) Klavye                       d) Fare

 

4- Windows’ta kopyalama amacıyla birden fazla dosyayı tek tek

seçebilmeyi sağlayan tuş hangisidir?

a) Tab                                     b) Insert                                  

  c) Ctrl                                    d) Alt

 

5- 8 karakter boşluk vermek yada paragraf yapmak için kullanılan

 tuş aşağıdakilerden hangisidir?

a) Shift                                    b) Backspace                         

c) Home                       d) Tab

 

6- Windows işletim sistemini kapatmak için aşağıdakilerden

 yöntemleden hangisi kullanılır?

a) Bilgisayarım / Oturumu kapat                   

b) Başlat / Bilgisayarı kapat / Kapat

c) Başlat / Ayarlar / Oturumu kapat              

d) Başlat / Bul / Oturumu kapat

7- Windows’a girildiğinde ekrana gelen ilk görüntüye ne denir?

a) Bilgisayarım            b) Denetim masası     

 c) Masaüstü     d)Görev çubuğu

8- Aşağıdakilerden hangisi donanım parçası değildir?

a) Kasa                        b)Ekran                      

c)Klavye                     d)Windows

 

9- Bilgisayarda bulunan bilgiyi kağıda aktarmak amacıyla

 kullanılan donanım birimine ne ad verilir?

a) Scanner (tarayıcı)        b)Plotter (çizici)     

c)Printer (yazıcı)                     d)Monitör (ekran)

 

10- Programların ve verilerin kullanıldıkları zaman geçici olarak

depolandıkları bellek birimi aşağıdakilerden hangisidir?

a) ALU                        b)Yardımcı bellek(ROM)                   

c) CPU            d) Anabellek(RAM)

 

11- Delete tuşu ile sildiğimiz dosyalar aşağıdaki masaüstü

öğelerinden hangisine atılır?      

a) Bilgisayarım                         b)Ağ komşuları                     

c) Geri dönüşüm kutusu                              d)Belgelerim

12- ”@Âãêå’’ gibi karakterleri Word’ün hangi menüsünün

hangi seçeneğinden alırız?

a) Görünüm/Araç çubukları        b) Biçim/Yazıtipi             

 c) Ekle/Simge                d) Ekle/Kesme

 

13- Word’de bir metni seçmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılamaz?

a) Fare ile metnin başlangıç noktasından farenin sol tuşuna basılı tutarak           

b) Düzen mönüsünden tümünü seç komutuyla         

c) Shift tuşu ile beraber yön tuşlarını kullanarak                                                   

d) Ctrl tuşu ile beraber yön tuşlarını kullanarak

 

14- Word’de üstbilgi ve altbilgi nasıl eklenir?

a) Ekle menüsünden üstbilgi ve altbilgi seçilerek.                 

b) Biçim menüsünden stiller ve biçimlendirme seçilerek.

c) Görünüm menüsünden üstbilgi ve altbilgi seçilerek.       

d) Ekle menüsünden simge seçilerek

 

15- Word’de büyük başlangıç harfleri hangi menüler yardımıyla oluşturulur?

 a)Ekle-Simge              b)Biçim-Başlangıcı Büyüt           

 c)Biçim-Paragraf        d)Biçim-Yazıtipi    

 

16- Excel’de satır ve sütunların kesiştiği yere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

a) İmleç                b) Tablo               c) Hücre               d) Kitap

17- =EĞER(D4>50;“GEÇTİ”;“KALDI”)  formülüne göre sonucun

GEÇTİ olabilmesi için D4 hücresindeki sayının en az kaç olması gerekir?

a) 50                    b) 51                    c) 49                    d) 60

 

18- =YUVARLA(ORTALAMA(A5:A20) ; 0)  şeklindeki formülün görevi nedir?

a) A5 ile A20 arasındaki sayıların ortalamasını verir.

b) A5 ile A20 arasındaki sayıları yuvarlar.

c) A5 ile A20 arasındaki sayıların ortalamasını yuvarlar.

d) A5 ile A20 arasındaki sayıları yuvarlayıp ortalamasını alır.

 

 

 

19- =ORTALAMA(B3:B6)  formülünün açılımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) =B3+B4+B5+B6                                                       b) =(B3+B5+B6) / 4

c) =B3+B4+B5+B6 / 4                                                    d)=(B3+B4+B5+B6) / 4

 

20- E-mail (elektronik posta) hesabında ataç işareti genellikle hangi anlama gelir?

a.) Gönderilecek elektronik postanın birden fazla kişiye aynı anda gönderilmesi.

b.) Gönderilecek elektronik postanın önem derecesinin yüksek olması.

c.) Elektronik posta ile birlikte ekte dosya gönderilmesi.

d.) Birden fazla elektronik postanın aynı anda gönderilmesi. 

 

21- Word’de Klavyeden yazılamayan karakterleri eklemek için

aşağıdakilerden hangisi kullanılır?        

 a.) Biçim/Simge                  b.) Ekle/Nesne       

 c.) Düzen/Simge                 d.) Ekle/Simge

 

22- Powerpoint’te hazırlanan gösteriyi başlatmak için hangi tuş kullanılır?

      a.) F2                    b.) F4               c.) F5                    d.) F7

 

23- Microsoft Excel’de satır ve sütunların kesişmesiyle oluşan alanlara ne denir?

   a.) Hücre            b.) kutu                   c.)  Bölme                     d.) Kare

 

   24- Aşağıdakilerden hangisinde Microsoft Word´de yapılamaz?

   a.) Tablo            b.) Resim ekleme       

c.)  Grafik             d.) Formül oluşturma

 

25- Access için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a)      Slayt gösterisi hazırlanabilir.                b.) Veri kaydı tutulabilir

b)      Rapor alınabilir                                     d.) Dışarıya veri gönderilebilir

 

26- Hangisi Access’te veri türü değildir?

a.)  Metin              b.) Evet-hayır         c.) Tarih-saat         d.) Resim

 

27- Aşağıdakilerden Hangisi Access ile oluşturulmaz?

a.) Tablo       b.) Sorgu      c.) Form          d.) Dilekçe

 

28- Tablonun bir alanında resim, ses veya grafik gibi nesneler

saklanması aşağıdaki veri tiplerinden hangisiyle olur?

a.)    Tarih-saat        b.) Para birimi

b.)    c.) Otomatik sayı        d.) Ole nesnesi

 

29- Belirli özelliklere göre seçim yapılmasını sağlayan bölüm

aşağıdakilerden hangisidir?

Form   Rapor  Sorgular  Makrolar

 

30- Excel’de bir hücreye;

         (IF(10>8; “büyük”; “küçük”)) formülü yazılırsa o hücredeki

görüntü aşağıdakilerden hangisi olur?

 A)küçük          B)büyük           C)10           D)8

 

31- A9 ve A4 hücrelerindeki değerleri toplamını A5’e bölen formül

aşağıdakilerden hangisidir?

        A) =A9*A4/A5                 B) =A9*A4A5

       C) =(A9+A4)/A5              D)A9*A4/A5

 

32- D2 hücresinde bir öğrencinin ortalama notu yazılıdır.

Eğer bu not 50’den küçükse KALDI;

50’den büyük ya da eşitse GEÇTİ bilgisini yazan formül

aşağıdakilerden hangisidir?

     A)=EĞER(D2<49; “GEÇTİ”; “KALDI”)

      B)=EĞER(D2<50; “KALDI”; “GEÇTİ”)

      C)=EĞER(D2>49; “KALDI”; “GEÇTİ”)

      D)=EĞER(D2>55; “GEÇTİ”; “KALDI”)

 

33- Microsoft Powerpoint programında aşağıdakilerden hangisi bir dosyaya

yeni slayt eklemek için kullanılamaz?

a) Ekle-Yeni slayt

b) Standart araç çubuğunda Yeni slayt kısayol tuşu

c) Ekle-Slayt çoğalt

d) Ekle-Nesne-Microsoft Powerpoint slaytı-Tamam

 

34-  PowerPoint’teki bir sununun slaytlarına tarih ve saat ekleme

 işlemini aşağıdakilerden hangisi ile yaparız?

a) Araçlar-Biçim

b) Görünüm-Üstbilgi ve Altbilgi

c) Ekle-Tarih ve Saat

d) Düzen- Özel Yapıştır

 

35- Windows’ta sisteme bağlı olan sürücüler (disket, harddisk, cd) neredelistelenir?
    a)Denetim masası                               b)Bilgisayarım

     c)Geri dönüşüm kutusu                      d)Donatılar

 

36- Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın kendi iç kayıt birimidir?

       a) Disket          b) CD              c) Harddisk                 d) USB

 

37- Belgenin kenar boşluklarını ayarlamak için kullanılan

menü ve uygun seçenek hangisidir ?

a)  Dosya - Sayfa Yapısı - Kenar Boşlukları

b)  Dosya - Sayfa Yapısı - Kâğıt

c)   Dosya - Sayfa Yapısı - Düzen

d)  Hiçbiri

 

38- Belgeye sayfa numarası eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır ?

a)   Düzen  - Sayfa Numarası      

b)   Dosya – Sayfa Numarası

c)   Biçim – Sayfa Numarası

d)   Ekle – Sayfa Numarası    

39- Windows XP’de sistem ayarları (klvaye, fare v.b) nerede yapılır?

a)Donatılar      b)Disk birleştirici        c)Scandisk       d)Denetim masası

 

40- Internet Explorer penceresinde açık olan sayfayı başlangıç sayfası

olarak ayarlamak için hangi yol izlenmelidir.

a.) Araçlar - Internet seçenekleri – Geçerli Olanı Kullan

b.) Araçlar - Internet seçenekleri – Varsayılanı Kullan

c.) Görünüm -  Giriş Sayfası - Geçerli Olanı Kullan

d.) Görünüm -  Giriş Sayfası - Varsayılanı Kullan

 

41- Microsoft Powerpoint programında renkleri düzenlemek için

 aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir?

a.) Tasarım şablonları     b.) Animasyon düzenleri   

c.) Slayt düzeni  d.) Slayt geçişi

 

42- Internet Explorer penceresinde “Sık Kullanılanlar” menüsü için

aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.

a.) İnternette en çok ziyaret edilen siteleri otomatik olarak burada oluşur.

b.) Kullanıcı çok sık kullandığı siteleri buraya ekleyerek bu sitelere buradan kolayca ulaşır.

c.) Kullanıcının en çok kullanıldığı siteler otomatik olarak burada oluşur.

d.) Sık kullanılan menü seçeneklerine buradan ulaşılabilir.

 

..........................................................................................................................

CEVAP ANAHTARI

 

 

Cevap 

 

Cevap 

 

Cevap 

 

Cevap 

 

Cevap 

1

D

11

C

21

D

31

C

41

A

2

B

12

C

22

C

32

B

42

B

3

A

13

D

23

A

33

D

   

4

C

14

C

24

D

34

C

   

5

D

15

D

25

A

35

B

   

6

B

16

C

26

D

36

C

   

7

C

17

B

27

D

37

A

   

8

D

18

C

28

D

38

D

 

 

9

C

19

D

29

C

39

D

 

 

10

D

20

C

30

B

40

A