deneme 4

DONANIM SORULARI
1- Bilgisayarı oluşturan fiziksel parçalara verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir?
a.Yazılım        b.Program  c.Kasa               d.Donanım

2- Aşağıdakilerden hangisi ana donanım birimidir?
a. CD-Rom    b.Ses kartı  c.Ağ kartı         d.Ana kart
3- Bilgisayarı çalıştırmaya yarayan, fiziksel kısım dışında kalan her şey ..............  kavramı içerisindedir.
Yukarıdaki ifadelerde boş bırakılan yere gelmesi gereken kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a. Donanım     b. Yazılım               c. Yazılım Mimarisi
d. Kasa           
4- Bir .............., bilgisayarın temel işlevini (verileri almak, işlemek, ekranda göstermek, yazdırmak vs.) nasıl yapacağını gösteren geniş kapsamlı bir programdır. Örneğin Windows, MS-Dos, Linux, Unix gibi,
Boş bırakılan yere gelmesi gereken uygun kavram hangisidir?
a. Sistem         b. İşletim               c. İşletim sistemi  d. Yönetim sistemi              
5- Aşağıdakilerden hangisi  ek donanım birimidir?
a.TV kart       b. Ekran kartı         c.Ana kart   d. Ram
6- Aşağıdaki birimlerden hangisinde bilgi depolanamaz?
a.Sabit disk    b.Disket  c.CD  d.Ram

İŞLETİM SİSTEMİ SORULARI
7- Aşağıdakilerden hangisi görev çubuğu üzerinde bulunmaz?

 1. Başlat menusu düğmesi.
 2. Açık olan programların ismi.
 3. Denetim masası simgeleri.
 4. Tarih/saat göstergesi.

8- Masaüstünde bulunmayan ve sonradan oluşturulan simgelere verilen genel ad hangisidir?
a. Dizin    b.Kısayol   c. Dosya         d. Belge
9- Aşağıdakilerden hangisi dosya veya dizinlerin kopyalanması için geçerli bir yöntem değildir?

 1. Sağ düğme-Kopyala-Yapıştır
 2. Düzen menüsü- Kopyala-Yapıştır
 3. Araç çubuğu- Kopyala-Yapıştır
 4. Görünüm menusu- Kopyala-Yapıştır

10- Dizin ve dosyanın adını değiştirmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?

 1. Düzen menüsünden-Yeniden adlandır
 2. Sağ düğme-Dosya adlandır
 3. Sağ düğme- Yeniden adlandır
 4. Görünüm menüsü- Dosya adlandır

11- Geri dönüşüm kutusunda bulunan herhangi bir dosyayı silindiği yere geri almak için hangisi kullanılır?

 1. dosya Seç-Sağ düğme-Geri al
 2. dosya Seç -Düzen-Geri al
 3. dosya Menüsü –Gönder
 4. dosya Seç -Sağ düğme-Gönder


12.Yukarıdai karşılaştırmalardan  hangileri doğrudur?
a. Yalnız I       b. I ve III  
c. I ve II          d. Yalnız II

13.Windows ortamında, kayıtlı herhangi bir dosyayı bulmak için aşağıdaki  menülerden  hangisi  kullanılmalıdır?

 1. Başlat-Ayarlar-Bul
 2. Başlat-Programlar-Bul
 3. Başlat-Bul-Dosya ve Klasörler
 4. Başlat -Programlar- Dosya ve Klasörler

14- Devamlı büyük harfle yazı yazmak için ne yapılmalıdır?
a. Numlock ışığı yakılmalı        b. Shift tuşuna bir kez basılır 
c. Caps lock  ışığı  yakılmalı     d. Ctrl tuşuna bir kez basılır

................................................................................................................................................................................................................
Cevaplar için öğretmeninize danışınız...