SINAV SORULARI 2

DONANIM SORULARI

1.Bilgisayarı oluşturan fiziksel parçaların tümüne ne denir?

   a)Donanım                b)Kasa         c)Program             d)İşletim Sistemi

2-Bilgisayarda aritmetiksel işlemler yapan ve sonuçlandıran donanım

birimine ne ad verilir?

a) Ram(AnaBellek)   b)Anakart  c)CPU ( M.İ.B.)    d) Hard disk

3-Aşağıdaki birimlerin hangisiyle bilgisayardan veri çıkışı yapılabilir?

       a)Anakart      b)Ram        c)CD-Rom           d)Yazıcı

4.Genelde bir bilgisayarda C sürücüsüdendiğinde,aşağıdakilerden  

 hangisi anlaşılmalıdır?

a)Sabit(Yerel) Disk  b)Disket sürücü  c)Cd sürücü  d)Dvd sürücü

5.Aşağıdakilerden hangisi ek donanım birimidir?

   a)Fax-modem kartı     b)Rom Bellek     c)Ekran Kartı     d)Fare

6. Aşağıdakilerden hangisi ana donanım birimidir?

     a)Cd-Ro         b)TV Kart      c)Disket         d)Fare

7. Bilgisayarı kapatma adımları nelerdir?

a)Başlat-bilgisayarı kapat-oturumu kapat-kapat

b)Başlat-power düğmesine bas-kapat

c)Başlat-oturumu kapat-kapat

d)Başlat-bilgisayarı kapat-kapat

İŞLETİM SİSTEMİ

8. Klavye dili değiştirme adımları hangileridir?

a) Başlat-ayarlar-denetim masası-tarih-saat ayarlarından

b) Başlat-ayarlar-denetim masası-bölge ve dil seçeneklerinden

c) Başlat-ayarlar-denetim masası-klavye simgesinden

d  Başlat-görev-denetim masası-tarih-saat-dil ayarlarından

9. Geri dönüşüm kutusunun işlevi nedir?

a) Yazıcı ayarları yapar.

b) Dosya siler.

c) Silinen dosyaların geçici olarak tutulduğu yer

d) Dosyaları saklar.

10.Aşağıdakilerden hangisi bir işletim sistemidir?

a)Windows    b)Explorer    c)Microsoft Excel               d)M. Access

11.Dizin ve dosya adını değiştirmek için aşağıdaki adımlardan hangisi uygulanır?

a)Fare sol düğme – değiştir   b)Fare sağ düğme-yeniden adlandır

c)Düzen menüsünden-Dosya adlandır          d)F12 fonksiyon tuşu

12.Masaüstü arka plan değiştirme adımları hangileridir?

a)Masaüstünde fare sol düğme-Özellikler-Masaüstü-Arka plan seç- uygula-tamam

b)Masaüstünde fare sağ düğme- Özellikler -Masaüstü-Arka plan seç- uygula-tamam

c)Masaüstünde fare sol düğme- Özellikler -Arka plan-Arka plan seç- uygula-tamam

d)Masaüstünde fare sağ düğme- Özellikler -Görünüm-Arka plan seç- uygula-tamam

13)www.katmanali.tr.gg(sürpriz soru) 

 

MİCROSOFT WORD SORULARI

14.Bir belgedeki yazılarının hepsini seçmek için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

 a)Ctrl-A  

 b)Kursör yazının başındayken ctrl-shift-end tuşları

 c)Kursör yazının sonundayken ctrl-shift-home tuşları

 d)Hepsi

15.Bir sayfayı sütunlara bölme işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

a)Biçim-sütunlar                         b)Ekle-sütunlar              

  c)Araçlar-sütunlar                       d)Görünüm -sütunlar

16.M.Word Durum çubuğunda yer alan “9/100” ifadesi neyi gösterir?

a)İmlecin 9.sayfanın 100. satırında olduğunu

b)İmlecin 100.sayfanın  9. satırda olduğunu

c)İmlecin 9 sayfalık bir belgenin 100. satırında olduğunu

d)İmlecin 100 sayfalık bir belgenin 9 sayfasında olduğunu

17.Ctr-O ve Ctrl-V kısayol tuşlarının görevi nedir?

a)Aç-Yapıştır                       b)Ortala-Düzenle               

c)Tümünü seç-yapıştır      d)Hiçbiri

18. M.Word görünüm menüsünde aşağıdaki düğmelerden hangisi yer almaz?

a)Sayfa Düzeni                                           b)Küçük Resimler  

c)Üstbilgi-Altbilgi                       d)Metin Kutusu           

19)www.katmanali.tr.gg(sürpriz soru) 

20.Aşağıdaki kayıtlı dosyalardan hangisi M.Word ortamında yapılmıştır?

a)Resim. doc                   b)Ali. gif      c)dosya. ppt       d)kalem.dat

21. ₣, €, Ω, ∑, ⅔, ®, ¥, ©, gibi sembolleri Word’de yazabilmek için

 hangi işlem basamakları yapılmalıdır?

a)Dosya-Simge b)Düzen-Simge c)Ekle-Simge d)Biçim-Simge

22.Yazıda Başlangıcı  Büyütmek için hangi seçenek kullanılır? 

 a) Ekle Başlangıcı Büyüt            b) Araçlar - Başlangıcı Büyüt   

 c) Görünüm - Başlangıcı Büyüt  d) Hiçbiri

23.Ctr-C ve Ctrl- X kısayol tuşlarının görevi nedir?

 a) Aç-Yapıştır                   b) Kopyala-Kes

 c) Aç- Kes                          d) Kopyala-Yapıştır

24. M.Word de sayfaya resim Eklemek için, hangi seçenek kullanılır?

               a) Ekle / Resim                        b) Araçlar / Resim  

               c) Görünüm / Resim                d) Dosya / Resim

25.Word’de çalışma sayfamızın arka plânını nasıl değiştirebiliriz?

      a) Ekle - Arka Plân                        b) Düzen - Arka Plân   

      c) Görünüm - Arka Plân                 d) Biçim - Arka Plân     

26. Aşağıdakilerden hangisi M.Wordde Ekle Menüsünde  bulunmaz?

a)Tablo Ekle     b)Resim       c)Köprü         d)Simge

27 Bilgisayardaki herhangi bir görüntüyü ekrana almak için kullandığımız tuş hangisidir?

a)Scroll Lock      b)Num Lock        c) Print Screen   d)Insert

28.www.katmanali.tr.gg(sürpriz soru) 

29. “Akademisyen Yayınevi” yazısını   “AKADEMİSYEN YAYINEVİ”

 hâline getirmek için aşağıdaki sıralamalardan hangisi  izlenmelidir?

I.  Biçim menüsünden Büyük/Küçük Harf Değiştir seçilir

II.   Tamam tıklanır

III. Yazı seçilir

IV. Tümü Büyük Harf seçeneği seçilir

a) I, IIII, IV,II          b.IV,III,I,II  c. III,IV,I,III   d.  III, I, IV, II   

30. www.katmanali.tr.gg(sürpriz soru) 

Yukarıda numaralandırılmış simgeler ne işe yarar?

    a)Times New Roman ekler – rakam ekler

    b)Times New Roman ekler – 12 sayısını ekler

    c)Yazı tipini değiştirmeye –yazı puntosunu   değiştirmeye

    d)Yazı rengini değiştirmeye – yazı büyüklüğünü ayarlama

31.Word programında ,aşağıdakilerden hangisi düzen menüsünün elemanı değildir?

    a) Kes     b) Kopyala      c) Kaydet             d) Temizle

MİCROSOFT EXCEL SORULARI

32. Aşağıdaki kayıtlı dosyalardan hangisi Excel ortamında kaydedilmiş bir dosyadır?

a)Vize. dat    b)Müzik. xls c)final. doc           d)problem. slx

33. A1,B1,C1 hücrelerinin toplam sayısını gösteren formülü gösteriniz?

a)=Topla(A1, B1, C1)               b)=Topla(A1: B1: C1)

c)=Topla(A1: B1; C1)              d)=Topla(A1: C1)

34.www.katmanali.tr.gg(sürpriz soru) 

35.(A1:A7) neyi temsil eder?

a)A1 ve A7 hücrelerini        b)A1denA7ye kadar olan hücreleri

c)A1 ve A7 dışındakileri     c)A1-A7 hariç arasındaki hücreleri

36.Aşağıda verilen notlara göre Aysun’un vize ve final ortalamasını veren formül hangisidir?

 

D

E

F

G

1

Adı

Vize

Final

Ort.

2

Gül

55

65

 

3

Aysun

35

70

 

4

Nihat

60

75

 

a)=ortalama(E3:F3)      b)=ortala(E3;3F)

c)=ortalama(3E/3F)      d)=ortala(E3:F3)

37.Aşağıdaki formüllerin hangisi Burdur çalışma sayfasındayken

Isparta adlı çalışma sayfasındaki S59 hücresinde olan veriyi Burdur çalışma sayfasına taşır?

a)=Isparta!BurdurS59       b)=Burdur!ıspartaS59

c)=Isparta!S59!Burdur      d)=Isparta!S59

38. Aşağıdakilerden hangisi hücrelerdeki sayıların en büyüğünü verir?

a) =Mak        b) =Min     c) =Enbüyük    d) =Çarpım

39.Aşağıda formüllerin hangisinde hata yapılmıştır?

a)=Toplama(A1;A10)       b)=Eğer(A1>=69;”geçti”;”kaldı”)

c)=Şimdi()                            d)=Bugün(10)

40.E6 hücresindeki sayıdan E4 hücresinde bulunan sayıyı çıkartıp

sonucu ikiye bölen formül aşağıdakilerden hangisidir?

   a) =E6-E4/2                        b) =(E6-E4)/2 

   c) =(E6-E4):/2                     d) =(E6:E4)/2

41.

 

A

B

C

1

 

625

 

2

400

 

 

3

 

200

 

4

 

 

1000

Yandaki tabloda 400 sayısı ile 200 sayısının ortalamasını

 veren formül aşağıdakilerden hangisidir?

a) =ortalama (A2:B3)

b) = topla (A2;B3)

c) =ortalama (A2;B3)                                                                   

 d) =Ortalama(A2+B3)

42

 

A

B

1

Adı

Aldığı Not

2

Zehra

50

3

İsmail

100

4

Savaş

75

5

Işıl

80

6

Sinem

90

 

 

 

Yukarıdaki Excel tablosunda en yüksek 

 notu aşağıdaki formüllerden hangisi verir?

a)  =ENBÜYÜK(B2:B6)

b)  =Mak(B2:B6)

c)   =Min(B2:B6)

d)  =Mak(B2;B6)

 

 

 

 

43. Araçlar – Koruma – Sayfayı Koru seçeneği ne işe yarar?

    a) Metin değerlerinin yazı tiplerini değiştirir

     b) Sayfalardaki bilgileri koruma altına almaya yarar

     c) Kullanıcının başka bir sayfaya geçmesini önler

     d) Sadece sayı girişlerini önler

 

 

44. =EĞER(D4>90;"GEÇTİ";"KALDI")  fonksiyonunda GEÇTİ yazabilmesi için

D4 kaç olmalıdır?

a) 89          b)  98       c) 90               d)   60

M..POWERPOİNT SORULARI

45. Powerpoint’e hazırlanan sunuları çalıştırmak için hangi tuş kullanılır?

a)F1                b)F3                              c)F5                       d)F7

46. Powerpoint dosyalarının uzantısı nedir?

a)pbt              b)pwp            c)ppt      d)uzantısı yoktur

47.  M.Powerpoint    başlatma adımları hangisidir?

a)Başlat-Programlar-Donatılar-M.Office-M.Powerpoint

b)Başlat-Programlar-M.Office-M.Powerpoint            

c)Başlat-Programlar-Donatılar-M.Powerpoint

d)Başlat-Donatılar-M.Office-M.Powerpoint

İNTERNET SORULARI

48. Ticari kuruluşların internette kullanılan kuruluş kodu hangisidir?

    a)com             b)gov           c)tr            d)www

49-Aşağıdakilerden hangisi doğru yazılmıştır?

    a)www.sdu                       b)wwww.sdu.edu.tr

    c)www.sdü.edu.tr            d)www.sdu.edu.tr

50-Mail adresi yazarken kullanılan simge hangisidir?

         a)@                              b)#              c)$            d)&.

CEVAPLARINIZ

Not:  Her soru 2 şer puandır.

   BAŞARILAR DİLERİM.

                                                  

1

A

B

C

D

26

A

B

C

D

2

A

B

C

D

27

A

B

C

D

3

A

B

C

D

28

A

B

C

D

4

A

B

C

D

29

A

B

C

D

5

A

B

C

D

30

A

B

C

D

6

A

B

C

D

31

A

B

C

D

7

A

B

C

D

32

A

B

C

D

8

A

B

C

D

33

A

B

C

D

9

A

B

C

D

34

A

B

C

D

10

A

B

C

D

35

A

B

C

D

11

A

B

C

D

36

A

B

C

D

12

A

B

C

D

37

A

B

C

D

13

A

B

C

D

38

A

B

C

D

14

A

B

C

D

39

A

B

C

D

15

A

B

C

D

40

A

B

C

D

16

A

B

C

D

41

A

B

C

D

17

A

B

C

D

42

A

B

C

D

18

A

B

C

D

43

A

B

C

D

19

A

B

C

D

44

A

B

C

D

20

A

B

C

D

45

A

B

C

D

21

A

B

C

D

46

A

B

C

D

22

A

B

C

D

47

A

B

C

D

23

A

B

C

D

48

A

B

C

D

24

A

B

C

D

49

A

B

C

D

25

A

B

C

D

50

A

B

C

D